PORADNIK

Instalacja WordPress i Docker z własną lokalną domeną

W tym artykule przedstawię jak w szybki i łatwy sposób, bez dodatkowych programów takich jak XAMPP czy WampServer – postawić lokalnie WordPress z własną domeną lokalną. Jest to możliwe za pomocą narzędzia Docker, które pozwala zastąpić wirtualizację konteneryzacją.

Konteneryzacja jest to proces umożliwiający uruchomienie wskazanych aplikacji w wydzielonych kontenerach, które są odrębnymi instancjami środowiska uruchomieniowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu kazdy kontener posiada własny obszar pamięci, interface sieciowy z adresem IP oraz obszar na dysku.

Przedstawiłem mniej więcej na czym polega Docker, jeśli chcesz się dowiedzieć więcej zapraszam do artykułu: Docker dla programistów, co to jest?

Instalacja Docker Desktop for Windows

W naszym przypadku będziemy operować na systemie Windows. Jeśli posiadasz system Linux instalacja odbywa się niemal tak samo. Co więcej Linux jest wg. mojej opinii lepszym i szybszym środowiskiem dla Docker’a. W przypadku tego projektu, który polega wyłącznie na postawieniu obrazu WordPress lokalnie – będziemy operować w Windows.

Pobieramy instalator Dockera i uruchamiamy w systemie Windows

Wchodzimy na stronę:

https://www.docker.com/products/docker-desktop

Wybieramy system, który nas interesuje i pobieramy instalator.

Uruchamiamy instalator i instalujemy Docker Desktop for Windows.

Tutaj znajdziesz dokumentacje instalacji dla Windows: https://docs.docker.com/docker-for-windows/install/

Po instalacji uruchamiamy Docker Desktop for Windows.

Uruchamiamy WordPress z Dockerem w systemie Windows

Do uruchomienia WordPress na naszej maszynie lokalnej przy pomocy Dockera, skorzystamy z rozwiązań zawartych w poradniku:
WordPress Local Development Using Docker Compose.

Klonujemy środowisko do odpalenia WordPress na Dockerze

Pierwszym krokiem będzie stworzenie folderu z naszym projektem. Folder tworzymy w wybranej lokacji przy pomocy Command Line:

Wewnątrz folderu wykonujemy komendę:

W ten sposób sklonujemy już gotowe środowisko WordPress do odpalenia przez Dockera. Można pobrać ręcznie wchodząc w link: https://github.com/kassambara/wordpress-docker-compose

Instalujemy WordPress przez Dockera

Teraz gdy mamy już sklonowane podstawowe pliki konfiguracyjne przechodzimy do folderu z projektem:

Instalujemy nasz projekt za pomocą komendy: